Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Последици от Първата световна война 42 688 -
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 339 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 360 4.18
Как да програмираме на HTML? 6 497 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 693 5.50
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 150 4.58
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 130 3.89
Азот и Азотни съединения - част 1 30 413 5.00
Халогенна група - част 1 29 419 4.81
Изворът на белоногата (преразказ) 12 893 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 919 5.64
Халогенна група - част 2 22 281 5.06
Преразказ 5 377 3.50
Климат на България (част 1) 21 474 -
Почви в България (част 2) 21 392 -