Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Последици от Първата световна война 42 870 -
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 485 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 448 4.18
Как да програмираме на HTML? 6 586 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 758 5.50
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 265 4.58
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 308 3.89
Азот и Азотни съединения - част 1 30 531 5.00
Халогенна група - част 1 29 604 4.81
Изворът на белоногата (преразказ) 13 500 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 038 5.64
Халогенна група - част 2 22 401 5.06
Преразказ 5 470 3.50
Климат на България (част 1) 21 537 -
Почви в България (част 2) 21 486 -