Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Една българка"-литературен тест 8 925 -
Мото на "Една българка" - „АФЕРИМ, БАБО, МАШАЛЛАХ!” 20 200 -
Дългът срещу егоизма в "Една българка" от Иван Вазов 8 750 5.72
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 927 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 13 191 -
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 9 436 -
"Една българка" - обикновеното и необикновеното у баба Илийца 13 281 5.88
Мотивите, определящи обещанието на българката към бунтовника - "Една българка" 9 002 4.83
Теза върху "Ние сме христиени" (Една българка) 12 111 -
"Бабо,благодаря ти,ти си добра жена" "Една българка 8 505 6.00
Материал за "Една българка" 4 191 -
Немили - недраги - първа глава 17 024 4.82
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 8 902 -
"Една българка" (Иван Вазов) 3 728 -
Трансформиращ творчески преразказ 37 809 5.19