Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 111 185 5.74
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 10 800 -
"По жътва" - сбит преразказ 92 804 5.13
Първа световна война 27 849 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 6 476 3.86
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 13 706 5.13
Една българка 57 998 5.71
Преразказ с елементи на разсъждение 15 136 5.29
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 084 5.10
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 535 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 18 991 5.50
Трансформиращият преразказ 30 622 4.68
Една Българка - Иван Вазов (тест) 12 471 5.11
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 941 5.11
Една българка - съчинение разсъждение 16 197 5.29