Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 120 829 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 101 518 5.13
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 12 878 -
Първа световна война 28 405 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 7 745 3.86
Една българка 65 163 5.71
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 15 407 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 15 830 5.29
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 386 5.10
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 10 475 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 20 369 5.50
Трансформиращият преразказ 31 842 4.68
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 335 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 637 5.11
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 185 5.26