Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 795 5.74
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 8 375 -
"По жътва" - сбит преразказ 84 179 5.13
Първа световна война 27 434 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 448 3.86
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 12 446 5.13
Една българка 50 898 5.71
Преразказ с елементи на разсъждение 14 478 5.29
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 842 5.10
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 8 741 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 17 648 5.50
Трансформиращият преразказ 29 449 4.68
Една Българка - Иван Вазов (тест) 11 938 5.11
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 334 5.11
Една българка - съчинение разсъждение 15 613 5.29