Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 115 558 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 93 865 5.13
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 11 329 -
Първа световна война 28 006 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 6 763 3.86
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 13 945 5.13
Една българка 59 504 5.71
Преразказ с елементи на разсъждение 15 338 5.29
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 967 5.10
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 799 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 258 5.50
Трансформиращият преразказ 30 938 4.68
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 6 600 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 091 5.11
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 048 5.26