Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 14 017 5.14
петата част на разказа “Една българка” 14 288 5.43
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 334 -
Тези "Една българка" 680 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 2 419 -
Една българка 14 502 5.87
Косачи - сбит преразказ 14 790 -
втора глава на ''Една българка'' 13 210 5.15
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 677 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 30 361 5.67
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 20 726 5.35
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 21 615 5.58
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 2 145 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 546 -
Трансформиращ преразказ 60 612 4.83