Търсене на Една Българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 26 840 5.14
петата част на разказа “Една българка” 24 925 5.43
Тези "Една българка" 45 590 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 951 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 956 -
Косачи - сбит преразказ 24 783 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 19 119 -
Една българка 21 693 5.87
втора глава на ''Една българка'' 17 972 5.15
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 57 718 5.67
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 856 5.35
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 25 042 5.58
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 4 855 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 830 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 292 5.74