Записки.инфо http://www.zapiski.info Последно добавени материали - Записки.инфо bg Copyright, Zapiski.info 2006-2018 Клас Насекоми https://www.zapiski.info/18582/Клас-Насекоми- Насекомите са част от царствата Животни и Растения. Познати са над 900 000 вида. Те са сухоземни обитатели, които имат изключително важно значение за живота на планетата, защото са храна на много животни и от тях зависи размножаването на повечето Tue, 13 Mar 2018 09:34:19 +0200 Пълно вътрешно отражение https://www.zapiski.info/18578/Пълно-вътрешно-отражение- 1. Същност на вътрешното отражениеПълното вътрешно отражение се наблюдава на границата на две прозрачни среди. Възможно е само ако светлината се разпространява от по-плътна към по-рядка прозрачна среда( като от стъкло към въздух). При това отражение светлината изцяло се отразява Fri, 02 Mar 2018 00:23:22 +0200 Обобщение върху континента Азия. Част 1 https://www.zapiski.info/18579/Обобщение-върху-континента-Азия-Част-1 Къде се намира АзияСпрямо Екватора е разположена изцяло в Северното полукълбо освен няколко острова в Южното полукълбо, а спрямо Гринуичкия меридиан - Азия е разположена предимно в Източното полукълбо( единствено п-в Чукотка, пресечен от 180-градусовия меридиан в Западното полукълбо).Азия има пряк Fri, 02 Mar 2018 00:20:53 +0200 Обобщение върху континента Азия. Част 2 https://www.zapiski.info/18580/Обобщение-върху-континента-Азия-Част-2 Как се е формирал релефът?С разкъсването на Лавразия на север и Гондвана на юг, започва формирането на съвременните континенти. По-голяма част от Азия заема Евроазиатската плоча, отделила се преди 65 млн. г. от Лавразия. При сблъскването на Сибирска, Китайска, Казахстанска Fri, 02 Mar 2018 00:20:13 +0200 Обща характеристика на гъбите https://www.zapiski.info/18574/Обща-характеристика-на-гъбите Науката, която изучава гъбите, се нарича микология.Гъбите са еукариотни организми, които водят прикрепен начин на живот и се хранят несамостойно.Спрофити - гъби, които живеят по влажни места в почвата, върху органични отпадъци и дървесина; набавят си храна от мъртви организми Fri, 26 Jan 2018 09:22:26 +0200 Aрхеологическа и историческа периодизация. Време и календар https://www.zapiski.info/18575/aрхеологическа-и-историческа-периодизация-Време-и-календар Археологическа и историческа периодизацияКогато разказваме за първите хора или за историята на първите човешки цивилизации, ние използваме археологическата периодизация. Тя откроява големите епохи в развитието на човечеството според промяната на оръдията на труда, които в продължение на милиони години са Fri, 26 Jan 2018 09:19:14 +0200 Тези "Една българка" https://www.zapiski.info/18573/Тези-Една-българка "Спеше и манастирът, глух и пустинен."Цитатът е от третата част на разказа ,,Една българка'' от Иван Вазов. Метафората ,,спеше и манастирът'' и епитетите ,,глух и пустинен" изграждат представа за равнодушието,което религиозните служители изпитват към изпадналите в беда сънародници заради егоистичния Mon, 15 Jan 2018 23:39:58 +0200 Тези ,,Немили-недраги'' https://www.zapiski.info/18570/Тези-Немили-недраги Как е близко и как е далеко!Цитатът е от лирическото отстъпление  във втора глава на повестта ,,Немили-недраги“ от Иван Вазов. Изразът е изграден въз основа на антитеза, която изразява запазената духовност на хъшовете в чуждото общество ,но и невъзможното им   Sun, 17 Dec 2017 12:32:46 +0200 Еукариотна клетка https://www.zapiski.info/1542/Еукариотна-клетка Това са клетките на всички едноклетъчни ,гъби,растения и животни. Обща характеристика- всички еукариотни клетки притежават кл.мембрана,цитоплазма и ген.апарат. Клетъчната мембрана ограничава клетката от околната среда.В раст.клетки над мембраната се образува целулозна клетъчна стена.Съдържанието на растителната клетка без кл.стена се нарича протопласт. В цитоплазмата Tue, 05 Dec 2017 20:45:55 +0200 Текстът в сферата на масовата комуникация. Речева ситуация https://www.zapiski.info/18568/Текстът-в-сферата-на-масовата-комуникация-Речева-ситуация 1. Медиите в съвременния свят - средства за масова комуникацияА. Радио и телевизияБ. ВестнициВ. Списания2. Общуването в сферата на медиите - особеностиА. ПредметБ. ЦелВ. УчастнициГ. Условия3. Текстът в медийното общуване - причислява се към сферата наобщуване4. Езикът на медиите - Mon, 06 Nov 2017 18:37:15 +0200