11 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Презентация за Ултравиолетови лъчи 8 048 -
Периода на светлината - I вариант (без 9, 10 въпрос) 6 334 4.50
1