11 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Презентация за Ултравиолетови лъчи 8 523 -
Периода на светлината - I вариант (без 9, 10 въпрос) 6 848 4.50
1