11 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Презентация за Ултравиолетови лъчи 8 150 -
Периода на светлината - I вариант (без 9, 10 въпрос) 6 462 4.50
1