10 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Югоизточен район на България - част 1 15 704 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Западни и Източни Родопи 17 982 4.00
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Рила и Пирин 18 605 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Дунавска равнина, Горно – Тракийска низина 25 134 5.83
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Предбалкан, Главна Старопланинска верига 14 891 4.40
Фолклорни области в България 9 263 -
Енергетика на България 1 15 837 -
Енергетика на България 2 12 242 -
Старопланинска област (презентация) 13 108 -
Бесеница с градове 19 108 2.80
Природно географски области - домашна по география 6 521 3.40
Кой е този град .... ? 3 618 -
Характеристика на етнографската група на Балканците 4 064 -