10 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Югоизточен район на България - част 1 15 523 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Западни и Източни Родопи 17 560 4.00
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Рила и Пирин 18 186 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Дунавска равнина, Горно – Тракийска низина 24 003 5.83
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Предбалкан, Главна Старопланинска верига 14 593 4.40
Фолклорни области в България 9 162 -
Енергетика на България 1 15 614 -
Енергетика на България 2 12 125 -
Старопланинска област (презентация) 12 987 -
Бесеница с градове 18 902 2.80
Природно географски области - домашна по география 6 402 3.40
Кой е този град .... ? 3 521 -
Характеристика на етнографската група на Балканците 3 891 -