10 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Югоизточен район на България - част 1 14 386 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Западни и Източни Родопи 12 713 4.00
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Рила и Пирин 12 384 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Дунавска равнина, Горно – Тракийска низина 19 822 5.83
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Предбалкан, Главна Старопланинска верига 12 042 4.40
Фолклорни области в България 8 414 -
Енергетика на България 1 13 553 -
Енергетика на България 2 10 971 -
Старопланинска област (презентация) 11 979 -
Бесеница с градове 17 452 2.80
Природно географски области - домашна по география 5 503 3.40
Кой е този град .... ? 2 794 -
Характеристика на етнографската група на Балканците 2 900 -