10 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Югоизточен район на България - част 1 14 575 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Западни и Източни Родопи 13 353 4.00
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Рила и Пирин 13 518 -
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Дунавска равнина, Горно – Тракийска низина 20 637 5.83
Сравнителна характеристика на природно – географски области - Предбалкан, Главна Старопланинска верига 12 312 4.40
Фолклорни области в България 8 554 -
Енергетика на България 1 14 136 -
Енергетика на България 2 11 241 -
Старопланинска област (презентация) 12 189 -
Бесеница с градове 17 716 2.80
Природно географски области - домашна по география 5 703 3.40
Кой е този град .... ? 2 928 -
Характеристика на етнографската група на Балканците 3 047 -