7 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Природни зони 33 731 5.22
Съставяне на маршрут за пътешествие 7 766 -
Африка (тест) 6 клас 29 421 4.70
Тест - изходно ниво 6-ти клас 45 195 5.71
Малко съчинение за Азия 13 782 5.38
Полезни изкопаеми на Азия 14 181 5.29
Характеристика на р.Амударя 4 026 5.40
Судан 2 748 -
Умерен климатичен пояс 10 886 -
Умерен пояс в Азия 5 269 5.60
Египет 2 433 -
Естония 2 320 -
Албания 3 006 -
Република Македония 3 931 -
Резерват "Сребърна" 11 059 5.43