8 клас - Химия

Заглавие Прочити Оценка
Калций 3 470 -
Има ли амоняк и азотна киселина - има всичко 8 160 4.33
Азот и Азотни съединения - част 2 19 846 4.50
Азот и Азотни съединения - част 1 30 564 5.00
3-та А група - Алуминий 37 143 5.33
Олово-PB 8 104 4.29
Метан-CH4 8 642 4.80
1