Общи - Информатика

Заглавие Прочити Оценка
Структурни типове данни 4 918 -
Структура от данни 3 485 -
Работа с текстове (тип низ) 4 828 -
Алгоритми за търсене и броене 4 647 -
Структура от данни - МАСИВ 3 456 -
Програмиране на Паскал 11 811 6.00