Общи - Информатика

Заглавие Прочити Оценка
Структурни типове данни 4 816 -
Структура от данни 3 371 -
Работа с текстове (тип низ) 4 730 -
Алгоритми за търсене и броене 4 533 -
Структура от данни - МАСИВ 3 357 -
Програмиране на Паскал 11 725 6.00