Общи - Информатика

Заглавие Прочити Оценка
Структурни типове данни 5 048 -
Структура от данни 3 588 -
Работа с текстове (тип низ) 4 932 -
Алгоритми за търсене и броене 4 751 -
Структура от данни - МАСИВ 3 544 -
Програмиране на Паскал 11 927 6.00