Общи - Информатика

Заглавие Прочити Оценка
Структурни типове данни 4 984 -
Структура от данни 3 542 -
Работа с текстове (тип низ) 4 896 -
Алгоритми за търсене и броене 4 713 -
Структура от данни - МАСИВ 3 508 -
Програмиране на Паскал 11 881 6.00