Общи - Информатика

Заглавие Прочити Оценка
Структурни типове данни 4 166 -
Структура от данни 2 649 -
Работа с текстове (тип низ) 4 012 -
Алгоритми за търсене и броене 3 813 -
Структура от данни - МАСИВ 2 757 -
Програмиране на Паскал 10 953 6.00