12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 465 -
Обща характеристика на Ботевите творби 12 757 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 13 402 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 2 246 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 18 621 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 594 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 31 848 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 9 053 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 14 012 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 7 021 -
Пищов: Смирненски - обща тема 8 792 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 13 543 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 6 203 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 13 585 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 35 712 4.50