12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 838 -
Обща характеристика на Ботевите творби 13 836 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 13 809 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 2 352 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 19 336 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 745 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 32 523 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 9 169 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 14 149 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 7 138 -
Пищов: Смирненски - обща тема 8 959 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 13 717 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 6 380 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 13 742 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 35 907 4.50