12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 475 -
Обща характеристика на Ботевите творби 12 836 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 13 434 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 2 250 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 18 624 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 595 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 31 855 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 9 055 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 14 014 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 7 022 -
Пищов: Смирненски - обща тема 8 796 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 13 546 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 6 207 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 13 588 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 35 717 4.50