12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 653 -
Обща характеристика на Ботевите творби 13 460 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 13 682 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 2 312 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 18 788 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 674 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 32 053 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 9 113 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 14 081 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 7 082 -
Пищов: Смирненски - обща тема 8 876 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 13 633 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 6 305 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 13 669 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 35 828 4.50