12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 22 716 -
Обща характеристика на Ботевите творби 8 913 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 9 912 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 1 744 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 16 504 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 011 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 090 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 8 508 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 447 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 6 513 -
Пищов: Смирненски - обща тема 8 149 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 802 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 5 552 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 12 890 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 34 903 4.50