12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 20 272 -
Обща характеристика на Ботевите творби 7 517 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 8 631 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 1 548 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 15 078 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 704 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 28 312 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 8 292 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 235 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 6 288 -
Пищов: Смирненски - обща тема 7 820 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 482 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 5 281 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 12 618 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 34 579 4.50