12 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 21 548 -
Обща характеристика на Ботевите творби 8 027 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 8 891 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 1 643 -
Димитър Талев - Домът и пътят в "Железният светилник" 15 859 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 852 5.36
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 28 592 5.33
Трагизма в раждащият се народ в "Под игото"-ЛИС 8 383 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 331 4.25
Ключ за отговорите на пробния ДЗИ по български език и литература 6 400 -
Пищов: Смирненски - обща тема 7 990 4.57
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 635 -
"Снаха" - ценности и цялостност, инфлация и разпад 5 407 -
Багряна - вечната рушителка и съзидателка 12 740 -
Елисавета Багряна - Стихии (текст) 34 728 4.50