7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 694 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 6 339 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 6 262 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 257 -
Тези "Една българка" 25 890 -
Тези ,,Немили-недраги'' 26 528 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 456 -
"Немили-недраги"- Тези 17 823 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 079 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 897 -
Суетата !!! 1 861 -
Светът, в който живея 1 547 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 206 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 293 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 020 -