7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 4 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 5 615 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 5 082 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 20 357 -
Тези "Една българка" 23 228 -
Тези ,,Немили-недраги'' 20 088 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 185 -
"Немили-недраги"- Тези 13 303 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 909 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 729 -
Суетата !!! 1 675 -
Светът, в който живея 1 389 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 010 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 050 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 817 -