7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 4 038 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 3 486 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 229 -
Тези "Една българка" 13 800 -
Тези ,,Немили-недраги'' 12 150 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 773 -
"Немили-недраги"- Тези 8 326 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 642 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 533 -
Суетата !!! 1 432 -
Светът, в който живея 1 210 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 635 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 808 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 567 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 293 -