7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 3 794 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 3 266 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 14 410 -
Тези "Една българка" 13 485 -
Тези ,,Немили-недраги'' 11 936 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 656 -
"Немили-недраги"- Тези 8 023 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 585 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 473 -
Суетата !!! 1 295 -
Светът, в който живея 1 150 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 572 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 747 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 491 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 217 -