7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 4 331 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 4 490 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 652 -
Тези "Една българка" 16 254 -
Тези ,,Немили-недраги'' 17 315 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 953 -
"Немили-недраги"- Тези 12 038 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 769 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 613 -
Суетата !!! 1 534 -
Светът, в който живея 1 276 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 762 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 891 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 646 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 432 -