7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 157 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 6 026 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 5 422 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 21 666 -
Тези "Една българка" 23 686 -
Тези ,,Немили-недраги'' 20 403 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 297 -
"Немили-недраги"- Тези 13 809 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 984 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 797 -
Суетата !!! 1 757 -
Светът, в който живея 1 462 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 087 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 147 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 893 -