7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 1 926 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 6 532 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 6 389 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 614 -
Тези "Една българка" 32 584 -
Тези ,,Немили-недраги'' 28 718 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 510 -
"Немили-недраги"- Тези 18 425 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 130 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 931 -
Суетата !!! 1 914 -
Светът, в който живея 1 591 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 298 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 350 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 074 -