7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 2 016 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 888 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 9 908 -
Тези "Една българка" 6 130 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 591 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 076 -
"Немили-недраги"- Тези 4 849 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 282 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 190 -
Суетата !!! 948 -
Светът, в който живея 922 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 125 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 418 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 117 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 803 -