7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 5 255 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 4 937 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 18 658 -
Тези "Една българка" 22 458 -
Тези ,,Немили-недраги'' 19 237 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 146 -
"Немили-недраги"- Тези 13 029 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 881 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 700 -
Суетата !!! 1 641 -
Светът, в който живея 1 362 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 956 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 015 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 788 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 612 -