7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 4 178 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 4 263 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 369 -
Тези "Една българка" 13 921 -
Тези ,,Немили-недраги'' 13 013 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 833 -
"Немили-недраги"- Тези 9 192 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 690 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 563 -
Суетата !!! 1 478 -
Светът, в който живея 1 240 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 683 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 841 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 596 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 360 -