7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 7 697 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 9 161 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 7 906 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 29 530 -
Тези "Една българка" 44 997 -
Тези ,,Немили-недраги'' 39 742 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 998 -
"Немили-недраги"- Тези 25 936 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 439 -
Какъв искам да бъде моят учител? 2 218 -
Суетата !!! 2 238 -
Светът, в който живея 1 856 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 756 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 762 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 498 -