7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 1 069 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 105 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 6 684 -
Тези "Една българка" 2 593 -
Тези ,,Немили-недраги'' 3 133 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 603 -
"Немили-недраги"- Тези 3 402 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 059 -
Какъв искам да бъде моят учител? 945 -
Суетата !!! 750 -
Светът, в който живея 721 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 844 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 108 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 730 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 380 -