7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 1 356 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 480 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 7 508 -
Тези "Една българка" 4 745 -
Тези ,,Немили-недраги'' 4 676 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 832 -
"Немили-недраги"- Тези 4 327 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 165 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 050 -
Суетата !!! 833 -
Светът, в който живея 787 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 976 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 272 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 902 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 556 -