7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 2 642 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 7 729 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 6 679 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 25 942 -
Тези "Една българка" 34 563 -
Тези ,,Немили-недраги'' 30 166 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 600 -
"Немили-недраги"- Тези 19 032 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 191 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 985 -
Суетата !!! 1 978 -
Светът, в който живея 1 654 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 406 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 445 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 158 -