7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 2 674 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 2 851 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 11 533 -
Тези "Една българка" 12 427 -
Тези ,,Немили-недраги'' 11 151 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 488 -
"Немили-недраги"- Тези 7 607 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 489 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 395 -
Суетата !!! 1 179 -
Светът, в който живея 1 079 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 421 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 623 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 382 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 099 -