7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 365 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 7 847 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 5 321 5.83
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 58 635 5.26
Анализ "На прощаване в 1868" 20 805 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 117 908 5.74
Описанието на чорбаджи Нено в повеста "Мамино детенце" 5 709 5.00
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 8 761 -
Биография на Иван Вазов 3 366 -
Иван Вазов (биография) 15 541 5.00
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 857 5.10
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 4 948 -
Литературни термини 10 356 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 69 313 5.36
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 17 441 -