7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 025 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 8 162 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 6 143 5.83
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 282 5.26
Анализ "На прощаване в 1868" 21 354 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 296 5.74
Описанието на чорбаджи Нено в повеста "Мамино детенце" 5 798 5.00
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 8 948 -
Биография на Иван Вазов 3 446 -
Иван Вазов (биография) 15 627 5.00
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 599 5.10
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 5 402 -
Литературни термини 10 622 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 71 213 5.36
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 20 034 -