7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 467 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 8 637 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 6 641 5.83
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 289 5.26
Анализ "На прощаване в 1868" 23 017 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 123 152 5.74
Описанието на чорбаджи Нено в повеста "Мамино детенце" 6 014 5.00
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 9 343 -
Биография на Иван Вазов 3 690 -
Иван Вазов (биография) 15 836 5.00
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 33 294 5.10
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 6 361 -
Литературни термини 11 517 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 72 296 5.36
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 21 215 -