7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев - живот и творчество по години 4 154 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 888 -
„Заточеници” - страдание и носталгия по родината 28 179 -
Величието на Ниагара 2 847 -
Елин Пелин - Живот и творчество 4 770 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 560 -
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 19 653 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 37 384 5.95
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 15 939 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 24 642 5.14
Какво е човешкото щастие? (разсъждения) 2 598 -
На прощаване - основни чувства в творбата 11 021 -
Трансформиращ преразказ 76 599 4.83
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 4 442 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 216 -