7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 3 503 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 8 488 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 7 308 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 530 -
Тези "Една българка" 36 179 -
Тези ,,Немили-недраги'' 32 545 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 807 -
"Немили-недраги"- Тези 20 770 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 323 -
Какъв искам да бъде моят учител? 2 113 -
Суетата !!! 2 129 -
Светът, в който живея 1 774 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 590 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 632 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 355 -