7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 3 964 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 3 402 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 053 -
Тези "Една българка" 13 667 -
Тези ,,Немили-недраги'' 12 087 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 749 -
"Немили-недраги"- Тези 8 153 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 621 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 509 -
Суетата !!! 1 378 -
Светът, в който живея 1 184 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 616 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 787 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 551 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 263 -