7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 1 936 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 819 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 9 639 -
Тези "Една българка" 6 058 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 521 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 027 -
"Немили-недраги"- Тези 4 775 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 252 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 149 -
Суетата !!! 911 -
Светът, в който живея 887 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 092 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 385 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 071 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 750 -