7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 1 391 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 510 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 7 567 -
Тези "Една българка" 4 845 -
Тези ,,Немили-недраги'' 4 719 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 851 -
"Немили-недраги"- Тези 4 347 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 173 -
Какъв искам да бъде моят учител? 1 055 -
Суетата !!! 839 -
Светът, в който живея 794 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 982 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 282 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 918 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 577 -