7 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Една българка: информафия+тези 3 270 -
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 8 294 -
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 6 950 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 225 -
Тези "Една българка" 35 760 -
Тези ,,Немили-недраги'' 31 373 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 726 -
"Немили-недраги"- Тези 19 652 -
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 3 271 -
Какъв искам да бъде моят учител? 2 059 -
Суетата !!! 2 068 -
Светът, в който живея 1 723 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 526 -
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 570 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 270 -