10 клас - Математика

Заглавие Прочити Оценка
Разпределение на корените на квадратно уравнение вурху числовата ос 7 017 -
Степени 6 717 5.20
Решаване на триъгълник 12 266 4.60
1