10 клас - Математика

Заглавие Прочити Оценка
Разпределение на корените на квадратно уравнение вурху числовата ос 6 765 -
Степени 6 441 5.20
Решаване на триъгълник 11 982 4.60
1