10 клас - Математика

Заглавие Прочити Оценка
Разпределение на корените на квадратно уравнение вурху числовата ос 7 441 -
Степени 7 164 5.20
Решаване на триъгълник 12 685 4.60
1