10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Разумът и безумието на Дон Кихот 20 405 6.00
Робинзон Крузо - най-важният текст на Просвещението или книга за децата? 20 845 -
Робинзон Крузо - човекът, който твори съдбата си 30 816 3.46
Мигел де Сервантес - творческа биография 17 535 -
"Другоселец" 4 457 -
Мотивът за изграждането на човека в романа “Робинзон Крузо” и в романа “Граф Монте Кристо” 5 746 -
Образът на Акакий Акакиевич 17 765 -
Разумът и безумието на Дон Кихот (съчинение расъждение) 49 257 5.06
Плюшкин 3 527 5.50
Дон Кихот – Безумец и Мъдрец 27 021 5.67
Повествователната логика в "Граф Монте Кристо" 10 519 -
Александър Дюма 5 253 -
Хамлет 10 257 5.67
Илюзията и човека - Дон Кихот 10 000 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 764 5.82