10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Сюжет на Тартюф 13 275 -
Мигел де Сервантес 4 000 -
Добри Войников 3 013 -
Джовани Бокачо 3 196 -
Алескандър Сергеевич Пушкин - Лирика 5 197 -
Предизвикателствата на съдбата (есе - "Робинзон Крузо") 14 531 -
Пушкин "Изгореното Писмо" 3 696 -
Конфликтът между “старото” и “новото” време в повестта “Българи от старо време” (есе) 25 537 4.67
Образът на Дядо Либен в повестта “Българи от старо време” 19 055 -
Мотивът "Митарствата на душата" в структурата на "Шинел" 4 167 -
Мотивът за изграждането на човека в романа “Робинзон Крузо” и в романа “Граф Монте Кристо” 5 517 -
Образът на Хамлет 47 481 5.14
Българският свят през погледа на Алековите фейлетони 2 713 -
Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот 23 350 3.83
Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост 31 700 5.00