10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Сюжет на Тартюф 12 732 -
Мигел де Сервантес 3 596 -
Добри Войников 2 642 -
Джовани Бокачо 2 820 -
Алескандър Сергеевич Пушкин - Лирика 4 849 -
Предизвикателствата на съдбата (есе - "Робинзон Крузо") 13 918 -
Пушкин "Изгореното Писмо" 3 329 -
Конфликтът между “старото” и “новото” време в повестта “Българи от старо време” (есе) 24 892 4.67
Образът на Дядо Либен в повестта “Българи от старо време” 18 503 -
Мотивът "Митарствата на душата" в структурата на "Шинел" 3 731 -
Мотивът за изграждането на човека в романа “Робинзон Крузо” и в романа “Граф Монте Кристо” 5 153 -
Образът на Хамлет 45 259 5.14
Българският свят през погледа на Алековите фейлетони 2 433 -
Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот 22 594 3.83
Дон Кихот и Санчо Панса - контраст и еднаквост 31 109 5.00