10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Образът на „малкия” човек в повестта „Шинел” 12 273 -
„Не можем да бъдем щастливи, ако търсим щастието в неща, които не зависят от нас” 2 870 -
Дон Кихот и неговите врагове 5 265 -
"Свободна воля, и воля, подчинена на нравствените закони, са едно и също нещо." 5 920 -
Трагедията на Хамлет 7 648 -
Маската - необходима ли ни е ? 8 236 -
Гергана – вечното предизвикателство за България 13 599 -
Свободата и робството в поезията на Чинтулов 16 860 -
Растиняк - новият герой 9 473 -
Парите - цел и средство. Размисли върху романа ''Дядо Горио'' на Балзак 14 282 -
Сервантес - „Дон Кихот” безумната дързост на мъдростта 12 067 -
Маската - дали наистина ни е нужна? 3 155 -
“Декамерон” 6 268 -
Човекът в опитите му за надмогване на своята преходност според трагедията „Хамлет” 8 158 5.50
Образът на Граф Монте Кристо 15 460 -