10 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Образът на „малкия” човек в повестта „Шинел” 11 694 -
„Не можем да бъдем щастливи, ако търсим щастието в неща, които не зависят от нас” 2 625 -
Дон Кихот и неговите врагове 4 855 -
"Свободна воля, и воля, подчинена на нравствените закони, са едно и също нещо." 5 357 -
Трагедията на Хамлет 7 286 -
Маската - необходима ли ни е ? 7 989 -
Гергана – вечното предизвикателство за България 13 189 -
Свободата и робството в поезията на Чинтулов 15 606 -
Растиняк - новият герой 9 096 -
Парите - цел и средство. Размисли върху романа ''Дядо Горио'' на Балзак 13 938 -
Сервантес - „Дон Кихот” безумната дързост на мъдростта 11 596 -
Маската - дали наистина ни е нужна? 2 969 -
“Декамерон” 5 990 -
Човекът в опитите му за надмогване на своята преходност според трагедията „Хамлет” 7 852 5.50
Образът на Граф Монте Кристо 15 181 -