9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 3 946 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 4 320 -
"Азбучна молитва" – анализ 7 615 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 17 483 -
Илиада - осемнадесета песен 3 861 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 13 300 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 13 722 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 469 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 27 518 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 253 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 817 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 8 507 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 20 767 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 18 723 -
Образът на Терсит в "Илиада" 24 285 -