9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 4 617 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 4 833 -
"Азбучна молитва" – анализ 9 317 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 19 476 -
Илиада - осемнадесета песен 4 066 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 14 472 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 15 659 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 724 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 105 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 610 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 093 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 8 848 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 23 298 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 20 062 -
Образът на Терсит в "Илиада" 24 958 -