9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 2 789 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 3 630 -
"Азбучна молитва" – анализ 5 479 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 14 974 -
Илиада - осемнадесета песен 3 339 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 11 569 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 11 467 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 795 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 24 896 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 6 219 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 884 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 7 466 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 17 791 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 16 003 -
Образът на Терсит в "Илиада" 22 338 -