9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 1 711 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 2 636 -
"Азбучна молитва" – анализ 2 324 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 11 180 -
Илиада - осемнадесета песен 2 892 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 6 942 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 6 179 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 298 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 178 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 316 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 762 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 6 553 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 11 690 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 13 632 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 345 -