9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 2 408 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 3 266 -
"Азбучна молитва" – анализ 4 027 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 13 084 -
Илиада - осемнадесета песен 3 167 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 10 207 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 9 760 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 604 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 23 948 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 936 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 545 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 7 154 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 14 697 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 15 181 -
Образът на Терсит в "Илиада" 21 511 -