9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 4 344 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 4 523 -
"Азбучна молитва" – анализ 8 289 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 19 169 -
Илиада - осемнадесета песен 3 945 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 13 836 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 14 225 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 583 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 27 871 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 476 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 951 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 8 682 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 22 795 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 19 735 -
Образът на Терсит в "Илиада" 24 583 -