9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 5 221 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 5 132 -
"Азбучна молитва" – анализ 10 004 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 20 698 -
Илиада - осемнадесета песен 4 275 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 14 905 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 16 331 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 945 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 645 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 961 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 410 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 9 174 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 24 706 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 058 -
Образът на Терсит в "Илиада" 25 697 -