9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 2 875 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 3 737 -
"Азбучна молитва" – анализ 5 638 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 15 082 -
Илиада - осемнадесета песен 3 421 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 11 783 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 11 677 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 878 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 25 003 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 6 334 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 990 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 7 565 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 17 997 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 16 084 -
Образът на Терсит в "Илиада" 22 554 -