9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 1 635 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 2 527 -
"Азбучна молитва" – анализ 2 244 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 10 516 -
Илиада - осемнадесета песен 2 797 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 6 760 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 6 003 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 139 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 20 243 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 999 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 9 983 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 6 298 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 10 604 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 12 488 -
Образът на Терсит в "Илиада" 19 966 -