9 клас - Литература

Заглавие Прочити Оценка
Паисий Хилендарски-първият български будител. 2 246 -
„Прости им, Господи, защото те не знаят що вършат” (Есе) 3 196 -
"Азбучна молитва" – анализ 3 912 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 12 792 -
Илиада - осемнадесета песен 3 098 -
Черноризец Храбър - "За буквите" 10 107 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 9 592 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 541 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 999 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 717 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 301 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 6 963 -
Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл ) 14 400 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 14 379 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 931 -