7 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Тест по физика 14 908 -
Електричеството в природата 11 020 -
Галактики 4 290 5.50
Мария Кюри 3 385 5.20
Лабораторна работа върху раздел оптика 4 596 5.20
Примерен тест за държавен зрелостин изпит по физика и астрономия 10 033 -
Физични величини 7 429 5.32
Величини 5 438 4.57
Фотоапарат - устройство, история 9 255 5.18
Мерни единици 10 212 5.04