7 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Тест по физика 13 377 -
Електричеството в природата 9 310 -
Галактики 3 886 5.50
Мария Кюри 2 969 5.20
Лабораторна работа върху раздел оптика 4 105 5.20
Примерен тест за държавен зрелостин изпит по физика и астрономия 9 567 -
Физични величини 7 005 5.32
Величини 4 994 4.57
Фотоапарат - устройство, история 8 543 5.18
Мерни единици 9 698 5.04