7 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Тест по физика 13 690 -
Електричеството в природата 9 932 -
Галактики 3 988 5.50
Мария Кюри 3 074 5.20
Лабораторна работа върху раздел оптика 4 218 5.20
Примерен тест за държавен зрелостин изпит по физика и астрономия 9 673 -
Физични величини 7 111 5.32
Величини 5 105 4.57
Фотоапарат - устройство, история 8 686 5.18
Мерни единици 9 841 5.04