7 клас - Физика

Заглавие Прочити Оценка
Тест по физика 13 966 -
Електричеството в природата 10 154 -
Галактики 4 072 5.50
Мария Кюри 3 155 5.20
Лабораторна работа върху раздел оптика 4 319 5.20
Примерен тест за държавен зрелостин изпит по физика и астрономия 9 779 -
Физични величини 7 194 5.32
Величини 5 187 4.57
Фотоапарат - устройство, история 8 841 5.18
Мерни единици 9 948 5.04