12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
География на селищата в България 5 299 -
География на зърнопроизводството в България 5 417 -
География на техническите култури в България 4 939 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.4) 10 792 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.3) 10 520 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.2) 18 781 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.1) 5 672 -
География на животновъдството в България (стр.4) 11 087 -
География на животновъдството в България (стр.3) 7 111 -
География на животновъдството в България (стр.2) 4 920 -
География на животновъдството в България (стр.1) 4 879 -
Географско положение на България (стр.2) 20 750 5.00
Географско положение на България (стр.1) 23 981 -
Полезни изкопаеми на България (стр.3) 34 029 -
Полезни изкопаеми на България (стр.2) 17 646 -