12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 44 365 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 13 698 6.00
География на химическата промишленост в България 12 316 5.75
Югоизточен регион 12 471 -
Североизточен приморски регион 16 547 -
География на леката промишленост в България 15 081 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 10 546 -
География на транспорта и съобщенията в България 9 400 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 745 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 28 049 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 9 102 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 14 462 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 15 315 -
Старопланинска област 11 746 -
Главна Старопланинска верига 5 818 -