12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 43 630 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 13 551 6.00
География на химическата промишленост в България 12 159 5.75
Югоизточен регион 12 314 -
Североизточен приморски регион 16 397 -
География на леката промишленост в България 14 857 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 10 386 -
География на транспорта и съобщенията в България 9 275 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 606 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 27 320 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 8 896 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 13 956 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 15 106 -
Старопланинска област 11 600 -
Главна Старопланинска верига 5 657 -