12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 44 786 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 13 802 6.00
География на химическата промишленост в България 12 401 5.75
Югоизточен регион 12 555 -
Североизточен приморски регион 16 639 -
География на леката промишленост в България 15 190 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 10 644 -
География на транспорта и съобщенията в България 9 487 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 838 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 28 220 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 9 231 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 14 623 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 15 430 -
Старопланинска област 11 842 -
Главна Старопланинска верига 5 921 -