12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 41 502 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 12 913 6.00
География на химическата промишленост в България 11 526 5.75
Югоизточен регион 11 671 -
Североизточен приморски регион 15 735 -
География на леката промишленост в България 14 111 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 766 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 647 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 009 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 25 593 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 7 986 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 12 910 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 14 190 -
Старопланинска област 10 989 -
Главна Старопланинска верига 5 006 -