12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 41 871 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 13 058 6.00
География на химическата промишленост в България 11 668 5.75
Югоизточен регион 11 818 -
Североизточен приморски регион 15 899 -
География на леката промишленост в България 14 297 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 902 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 802 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 152 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 25 987 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 8 172 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 13 088 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 14 397 -
Старопланинска област 11 117 -
Главна Старопланинска верига 5 144 -