12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 40 894 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 12 716 6.00
География на химическата промишленост в България 11 304 5.75
Югоизточен регион 11 467 -
Североизточен приморски регион 15 502 -
География на леката промишленост в България 13 849 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 557 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 416 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 3 822 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 25 203 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 7 750 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 12 659 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 13 947 -
Старопланинска област 10 799 -
Главна Старопланинска верига 4 805 -