12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 41 202 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 12 794 6.00
География на химическата промишленост в България 11 402 5.75
Югоизточен регион 11 560 -
Североизточен приморски регион 15 621 -
География на леката промишленост в България 13 973 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 651 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 524 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 3 900 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 25 408 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 7 854 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 12 759 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 14 042 -
Старопланинска област 10 878 -
Главна Старопланинска верига 4 890 -