12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 40 714 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 12 672 6.00
География на химическата промишленост в България 11 259 5.75
Югоизточен регион 11 410 -
Североизточен приморски регион 15 463 -
География на леката промишленост в България 13 813 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 516 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 377 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 3 775 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 25 105 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 7 684 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 12 607 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 13 885 -
Старопланинска област 10 764 -
Главна Старопланинска верига 4 766 -