Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 573 -
Компютърни мрежи - тест 8 421 -
История на изчислителната техника 12 247 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 698 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 640 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 706 4.00
Eлектронни медии 4 739 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 892 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 302 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 717 5.38
Форматиране на текст 12 424 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 5 105 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 457 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 259 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 865 -