Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 032 -
Компютърни мрежи - тест 7 125 -
История на изчислителната техника 11 201 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 293 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 272 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 054 4.00
Eлектронни медии 4 248 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 357 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 871 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 363 5.38
Форматиране на текст 12 013 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 759 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 116 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 927 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 495 -