Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 429 -
Компютърни мрежи - тест 7 946 -
История на изчислителната техника 11 822 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 560 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 504 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 440 4.00
Eлектронни медии 4 566 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 705 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 140 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 585 5.38
Форматиране на текст 12 257 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 975 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 335 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 157 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 742 -