Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 168 -
Компютърни мрежи - тест 7 751 -
История на изчислителната техника 11 509 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 436 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 405 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 317 4.00
Eлектронни медии 4 435 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 569 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 021 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 483 5.38
Форматиране на текст 12 150 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 875 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 237 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 054 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 644 -