Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 083 -
Компютърни мрежи - тест 7 363 -
История на изчислителната техника 11 319 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 338 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 315 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 102 4.00
Eлектронни медии 4 296 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 413 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 910 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 396 5.38
Форматиране на текст 12 056 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 792 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 150 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 968 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 528 -