Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 2 412 -
Компютърни мрежи - тест 6 933 -
История на изчислителната техника 10 929 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 233 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 225 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 15 991 4.00
Eлектронни медии 4 184 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 289 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 806 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 312 5.38
Форматиране на текст 11 948 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 714 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 060 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 865 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 449 -