Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 573 -
Компютърни мрежи - тест 8 422 -
История на изчислителната техника 12 249 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 699 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 640 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 716 4.00
Eлектронни медии 4 739 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 894 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 303 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 719 5.38
Форматиране на текст 12 425 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 5 105 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 459 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 260 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 867 -