Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 4 023 -
Компютърни мрежи - тест 9 154 -
История на изчислителната техника 12 877 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 8 032 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 882 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 17 088 4.00
Eлектронни медии 5 074 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 20 257 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 639 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 985 5.38
Форматиране на текст 12 713 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 5 363 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 692 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 456 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 19 111 -