Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 1 576 -
Компютърни мрежи - тест 5 822 -
История на изчислителната техника 10 042 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 6 750 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 2 841 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 14 800 4.00
Eлектронни медии 3 668 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 18 672 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 268 5.31
Основи на PowerPoint XP 12 903 5.38
Форматиране на текст 11 481 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 335 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 19 511 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 490 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 17 950 -