Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 091 -
Компютърни мрежи - тест 7 405 -
История на изчислителната техника 11 350 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 350 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 323 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 115 4.00
Eлектронни медии 4 309 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 437 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 917 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 401 5.38
Форматиране на текст 12 063 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 798 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 157 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 981 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 538 -