Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 194 -
Компютърни мрежи - тест 7 830 -
История на изчислителната техника 11 599 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 472 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 435 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 358 4.00
Eлектронни медии 4 470 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 604 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 053 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 509 5.38
Форматиране на текст 12 180 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 905 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 266 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 083 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 670 -