Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 1 920 -
Компютърни мрежи - тест 6 263 -
История на изчислителната техника 10 363 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 6 937 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 002 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 15 389 4.00
Eлектронни медии 3 862 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 18 922 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 480 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 079 5.38
Форматиране на текст 11 679 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 485 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 19 776 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 651 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 151 -