Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 514 -
Компютърни мрежи - тест 8 112 -
История на изчислителната техника 12 059 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 612 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 565 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 494 4.00
Eлектронни медии 4 629 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 776 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 204 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 639 5.38
Форматиране на текст 12 315 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 5 025 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 385 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 200 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 792 -