Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 3 166 -
Компютърни мрежи - тест 7 721 -
История на изчислителната техника 11 499 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 432 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 400 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 16 302 4.00
Eлектронни медии 4 428 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 19 562 5.43
Някои интересни трикове в Windows 14 018 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 475 5.38
Форматиране на текст 12 145 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 870 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 20 234 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 19 050 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 640 -