Общи - Информационни технологии

Заглавие Прочити Оценка
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас 2 014 -
Компютърни мрежи - тест 6 269 -
История на изчислителната техника 10 380 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 6 945 -
За HTML(HyperTextMarkupLanguage)-Hyper links 3 009 -
ТЕСТ върху Компютърни презентации 15 397 4.00
Eлектронни медии 3 867 -
Windows - операционна система с графичен интерфейс (презентация) 18 928 5.43
Някои интересни трикове в Windows 13 487 5.31
Основи на PowerPoint XP 13 083 5.38
Форматиране на текст 11 684 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 4 490 -
Компютърни мрежи и Интернет (презентация) 19 781 -
Принципна схема на персонален компютър (презентация) 18 657 5.20
Централен процесор - CPU (презентация) 18 159 -