Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 2 358 6.00
Плевели 20 662 -
Матура - философия IX - XII клас 5 409 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 3 079 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 4 397 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 741 -
Релеф на България 64 593 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 19 301 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 724 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 18 609 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 770 -
Почви в България (част 1) 22 702 -
Почви в България (част 2) 22 230 -
Почви в България (част 3) 12 831 -
Дунавска равнина (част 1) 15 375 -