Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 2 730 6.00
Плевели 21 454 -
Матура - философия IX - XII клас 5 828 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 3 476 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 4 752 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 4 121 -
Релеф на България 67 260 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 19 734 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 14 292 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 19 084 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 12 176 -
Почви в България (част 1) 23 325 -
Почви в България (част 2) 22 812 -
Почви в България (част 3) 13 343 -
Дунавска равнина (част 1) 15 823 -