Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 2 105 6.00
Плевели 20 144 -
Матура - философия IX - XII клас 5 070 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 2 786 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 4 173 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 486 -
Релеф на България 62 663 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 18 963 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 380 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 18 178 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 446 -
Почви в България (част 1) 22 294 -
Почви в България (част 2) 21 700 -
Почви в България (част 3) 12 450 -
Дунавска равнина (част 1) 14 978 -