Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 1 990 6.00
Плевели 19 898 -
Матура - философия IX - XII клас 4 945 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 2 668 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 4 077 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 378 -
Релеф на България 62 006 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 18 842 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 243 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 18 027 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 317 -
Почви в България (част 1) 22 135 -
Почви в България (част 2) 21 523 -
Почви в България (част 3) 12 310 -
Дунавска равнина (част 1) 14 800 -