Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 1 847 6.00
Плевели 19 594 -
Матура - философия IX - XII клас 4 752 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 2 481 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 3 945 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 252 -
Релеф на България 60 593 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 18 649 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 049 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 17 803 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 140 -
Почви в България (част 1) 21 893 -
Почви в България (част 2) 21 287 -
Почви в България (част 3) 12 135 -
Дунавска равнина (част 1) 14 616 -