Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 1 818 6.00
Плевели 19 515 -
Матура - философия IX - XII клас 4 724 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 2 446 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 3 921 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 232 -
Релеф на България 59 760 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 18 610 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 011 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 17 751 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 079 -
Почви в България (част 1) 21 851 -
Почви в България (част 2) 21 244 -
Почви в България (част 3) 12 098 -
Дунавска равнина (част 1) 14 580 -