Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Технологии за кодиране при обмен и съхранение на данни. 1 903 6.00
Плевели 19 729 -
Матура - философия IX - XII клас 4 822 -
"Добродетелните хора са еднообразни, а порочните – разнообразни" - Аристотел 2 562 -
Раждане на археологията. Етап на колекционерство. Винкелман. Извори и методи на археологията 4 000 -
Варненски халколитен некропол – културно-историческо значение 3 302 -
Релеф на България 61 166 5.43
Растителност и животински свят (животински свят - стр.1) 18 732 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.2) 13 131 -
Растителност и животински свят (растителност - стр.1) 17 922 -
Растителност и животински свят (животински свят - стр.2) 11 220 -
Почви в България (част 1) 21 998 -
Почви в България (част 2) 21 388 -
Почви в България (част 3) 12 209 -
Дунавска равнина (част 1) 14 705 -