Други - Студентски

Заглавие Прочити Оценка
Акцизи и мита 2 765 -
Маркетингово проучване 8 073 -
Местни данъци и такси 2 071 6.00
Обща характеристика на гражданското право 5 452 6.00
Тютюн 2 922 -
Пуйки 4 228 6.00
Видове банки. Банкова система. 4 296 -
Сортове за производство не десертни вина 1 822 -
Създаване на нови лозови насаждения 8 676 -
Проблеми по лозята причинени от външни неблагоприятни условия 2 185 -
Организация на производството на овощен посадъчен материал 3 229 -
СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛИ ВИНА. 1 766 -
Основни понятия в механиката на флуидите 1 515 -
История на България (681-2007) 3 342 -
Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите. 3 032 5.83